Information

Ställ ut på Affärsfokus Lund:
En näringslivsmässa med affärsmöten i fokus

Affärsfokus Lunds B2B-mässa är öppen för alla företag i Öresundsregionen. Mässan arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne Arena och hålls två gånger om året. Det är ett mötesforum för företag att både presentera sin egen verksamhet och ta del av andras. Under en förmiddag ger arenan i Lund utmärka förutsättningar för den här formen av möten. Det knyts många nya kontakter och görs många nya affärer i detta forum. För 2 995 kronor(ex moms) är ni välkomna att deltaga med två personer ifrån ert företag och då ingår utställningsbord samt mingelfrukost/lunch/fika/tillgång till frukt och dryck under hela förmiddagen.

Bra betyg

B2B-mässorna på Sparbanken Skåne Arena i Lund är mycket uppskattade i näringslivet i regionen. Senast deltog 160 företag ifrån hela Öresundsregionen. Företag som skapade många nya kontakter för och med varandra och som i sin tur kommer att ge affärsnytta för samtliga.

network