Program

08.00

Arenan öppnar för möjlighet att iordningställa respektive utställningsplats

08.30

Gemensam mingelfrukost

09.00

Del 1 i B2B-eventet

10.15

Förmiddagsfika

10.40

Del 2 i B2B-forumet

12.00

Gemensam lunch

13.00

Avslutas B2B-mässan