Program

07.15

Arenan öppnar för möjlighet att iordningställa respektive utställningsplats

08.00

Gemensam mingelfrukost

08.45

Del 1 i B2B-eventet

10.15

Förmiddagsfika

10.45

Del 2 i B2B-forumet

12.15

Gemensam lunch

13.00

Avslutas B2B-mässan